Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Polgrit
Foto

 

 

 

Ścierniwo PolGrit jest syntetycznym materiałem amorficznym, w którym dwutlenek krzemu SiO2 jest związany w postaci kompleksowych związków krzemu. Ścierniwo nie zawiera wolnej krzemionki, cząstek kwasów, soli oraz składników rozpuszczalnych w wodzie. Jest materiałem chemicznie obojętnym, nie reaguje z obrabianą powierzchnią i nie powoduje jej wtórnej korozji. Jest niepalny, niehigroskopijny, niemagnetyczny oraz nie przewodzi elektryczności ( przewodnictwo ekstraktu wodnego nie większe niż 25 mS/m ).
       Ścierniwo PolGrit produkowane jest zgodnie z normą ISO-11126 na bazie żużli pomiedziowych powstających w procesach pirometalurgicznych produkcji miedzi.
        Nie zawiera substancji ropopochodnych (instalacja produkcyjna opalana gazem ziemnym). Ścierniwo PolGrit zostało przebadane na zawartość naturalnych substancji radiaktywnych.
 
WŁASNOŚCI FIZYCZNE 
§ Barwa                        - czerwona, czarna
§ Gęstość                     -  2,8 ÷ 3,2 g / l
§ Gęstość nasypowa     - 1,5 ÷ 1,8 t / m3
§ Twardość                   - ok. 6° w skali Mosha
§ Wilgotność                - max. 0,5 %
§ Kształt                      - ziarna nieregularny, ostrokrawędziowy, bryły o wielu narożach,
 
    SKŁAD CHEMICZNY
 
      Głównymi składnikami ścierniwa PolGrit są kompleksowe, bezpostaciowe  związki tlenkowe typowych składników szkłotwórczych. Główną fazę stanowi CaMgSiO2 oraz Al2O3SiO2  i CaOSiO2 przy czym krzemionka jest w stanie związanym. Ścierniwo może zawierać śladowe ilości metali Cu, Ni, Zn.
§ SiO2     -  32,0 ÷ 46,0 %
§ CaO     - 18,5 ÷ 29,0 %
§ FeO     -   4,5 ÷ 6,0 %
§ Al2O3  - 10,0 ÷ 14,5 %
§ MgO    -  8,0 ÷ 12,5 %
 
    GRANULACJA: 
 
§ PolGrit                   -  0,2 ÷ 2,8 mm
§ PolGrit Selekt A   - 0,2 ÷ 1,4 mm
§ PolGrit Selekt B   - 1,4 ÷ 2,8 mm
§ Na indywidualne zamówienie produkowane są frakcje pośrednie
 
ZASTOSOWANIE  ŚCIERNIWA PolGrit
 
§ przygotowania powierzchni metali do malowania farbami antykorozyjnymi  (konstrukcje stalowe, zbiorniki, mosty, hale przemysłowe, statki, wieże szybów kopalń itp.)
§ usuwania starych powłok malarskich ,rdzy zendry
§ przygotowania powierzchni stalowych do metalizacji natryskowej
§ przygotowania powierzchni metalowych do pokrycia kompozytami i tworzywami sztucznymi
§ oczyszczania konstrukcji betonowych i żelbetowych przy naprawach konstrukcyjnych i powierzchniowych (mosty, wiadukty, kominy, chłodnie kominowe, komory oczyszczalni ścieków, zapory wodne)
§ odnawiania elewacji budynków i budowli z kamienia naturalnego
§ oczyszczania urządzeń i instalacji przemysłowych z zanieczyszczeń technologicznych
 
WŁASNOŚCI EKSPLOATACYJNE
 
§  zużycie ścierniwa jest znacznie mniejsze od zużycia piasku, różnica ta wzrasta przy czyszczeniu powierzchni silnie skorodowanych i zniszczonych
§  zużycie ścierniwa wynosi 18 ÷ 41 kg / m 2 powierzchni w zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz grubości warstwy produktów korozji
§ wydajność czyszczenia metodą strumieniowo-ścierną wynosi 7 ÷ 30 m 2
§ uzyskane parametry chropowatości powierzchni  mieszczą  się w granicach współczynnika Rz= 30 ÷ 80 w zależności od średnicy dyszy , ciśnienia roboczego powietrza oraz granulacji ścierniwa
§ ścierniwo PolGrit nie powoduje inkrustracji czyszczonej powierzchni
§  umożliwia uzyskanie każdego stopnia czystości powierzchni wg norm : szwedzkiej SIS055900-1967 i PN-70/H-97050
§  ścierniwo PolGrit odpowiada wymaganiom norm DIN 8201 cz. 9 oraz TRGS-503
§  umożliwia uzyskanie optymalnej chropowatości i rozwinięcia powierzchni

 

 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.